forbot
  • Pivdenagropererobka ( TM Gurman)
  • Danh mục hàng
  • Rau

Rau

Hành tây
Đang có sẵn 
Nhóm: Hành tây
Hành tây bóc vỏ
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 6 UAH từ 20 t
hành tây bóc vỏ với số lượng lớn, bạn sẽ có thể mua trong «Pivdenagropererobka» LLC. Chúng tôi cũng được biết dưới thương hiệu "Gourmet". sản phẩm xuất tinh chế từ thân cây, rễ và các tấm bìa. Liên quan đến thời hạn sử dụng này đã làm giảm đáng kể, bởi vì việc thực hiện được thực hiện riêng để đặt...
Nhóm: Hành tây
Cà rốt
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1 UAH
Wholesale: 1 UAH từ 100 c
Nhóm: Cà rốt
Cà chua
Đang có sẵn 
Nhóm: Cà chua

Mô tả

Giá sốt trên Rau tại Мирное (Ukraina) từ công ty Pivdenagropererobka ( TM Gurman). Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.